Hem

Föreningens uppgift är att samla fastighetsägare inom Marbystrandens villaområde och att där främja medlemmarnas trivsel i området samt i övrigt medverka till Silverhällsuddens underhåll.

  1. Underhållet av badplatsen på silverhällsudden - Se vidare under information/gräsklippning.
  2. Midsommarfirandet
  3. Fest i samband med årsmötet
Vid frågor kan mail skickas till villa@marby.nu. Någon i styrelsen kan också kontaktas direkt.

Aktuellt

Kalender